ỨNG DỤNG CHO ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG

Ứng dụng chính cho điều hòa di động - Spot cooler - Máy lạnh di động - Điều hòa điểm

 

1. Ứng dụng điều hòa di động làm mát cho công nhân đứng máy CNC - Using for Worker 

2. Ứng dụng điều hòa di động làm mát kiểu ống chia gió ra các vị trí trên dây truyền sản xuất

3. Ứng dụng điều hòa di động làm nguội nhanh cho sản phẩm, khuôn mẫu, máy

4. Ứng dụng điều hòa di động làm mát cho các vị trí đặc biệt ( Hàn, Mạ...)

5. Ứng dụng điều hòa di động làm mát cho công nhân máy đúc


6. Ứng dụng điều hòa di động làm mát cho công nhân lắp ráp

7. Ứng dụng điều hòa di động làm mát cho buồng chuyên biệt, chuyên dụng..( Phòng hóa chất, phòng nhiều bụi....)

 

 

8. Ứng dụng làm mát cho hội nghị, nhà hàng, quán ăn ngoài trời

Điều hòa di dộng dùng cho nhà xưởng

Điều hòa di động dùng cho nhà hàng, nhà bếp

Máy lạnh di động dung cho nhà hàng

Máy lạnh di động dung cho nhà ăn

Máy lạnh di động dung cho quán café

Điều hòa di động dung cho quán cà phê

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi